Privatumo politika ir bendrosios taisyklės


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes PURPOSE internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Internetinėje parduotuvėje PURPOSE turi teisę pirkti:
2.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;
2.1.2. juridiniai asmenys;
2.1.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis;
2.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.
2.2. PURPOSE elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
2.3. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo.
2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma PURPOSE duomenų bazėje.
2.5. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir prekių paruošimą, PURPOSE informuoja klientus el. žinute Pirkėjo nurodytu adresu.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes PURPOSE internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, informuodamas internetinę parduotuvę el. paštu.
3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkdamas tinkamą apmokėjimo būdą.
3.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi PURPOSE internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.6 Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
3.7. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.8. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis PURPOSE internetinės parduotuvės paslaugomis.
4.2. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą, melagingą informaciją, nesilaiko nurodytų įsipareigojimų taisyklėse, siekia pakenkti internetinės parduotuvės darbui ir veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis PURPOSE internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis PURPOSE elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei priima el. paštu Pirkėjų pasiūlymus dėl elektroninės prekybos gerinimo būdų.
4.6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.
4.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas PURPOSE elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos
5.1. Pirkėjas PURPOSE internetinėje parduotuvėje, gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali internetinėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.
5.2. Pirkėjas apsilankęs PURPOSE internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo metu suformuojamas prekių krepšelis
5.3. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą prekių pristatymui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjo pateikti duomeys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai
5.4. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol Pirkėjas nėra susipažinęs bei kol nesutinka su PURPOSE Parduotuvės Taisyklėmis.
5.5. Prekių kainos PURPOSE internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.6. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis PURPOSE elektroninės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių pristatymas
6.1. Prekių pristatymas yra mokamas. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį.
6.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
6.3. Prekių paruošimas siuntimui paprastai trunka nuo 1-3 darbo dienų (individualūs užsakymai- 5-7 darbo dienas), išskyrus tokius atvejus, kai prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.
6.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
6.6. Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.
6.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
6.8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo informuoti Pardavėją el. paštu.
6.9. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.
7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.
7.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
7.3. Norėdami grąžinti ar keisti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu support@purpose.lt
7.4. Pirkėjas grąžinamas ar keičiamas kokybiškas prekes turi išsiųsti pasirinktu  paštomatu arba pasirinkto kurjerio paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pirkėjas.
7.5. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.
7.6. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
7.7.Individualūs užsakymai (prekės, kurios buvo koreguotos pagal kliento poreikius) negali būti grąžinamos ar keičiamos.

8.Prekių kokybės, garantijos.
8.1. Visos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Visoms prekėms suteikiama garantija, pagal LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis PURPOSE elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinklalapius.

10. Informacijos siuntimas
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.
10.2. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo el. parduotuvės nurodytu el. paštu bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku;
10.3. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.
10.4. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.

11.Privatumo politika ir sutikimas siųsti komercinius pranešimus
11.1. Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, asmens duomenys yra saugomi pagal įstatymą Nr. 101/2000 Coll. Dėl asmens duomenų apsaugos su pakeitimais.
11.2. Pirkėjas , kuris yra fizinis asmuo, sutinka, kad būtų tvarkomi šie jo asmens duomenys: el. Pašto adresas, gyvenamasis miestas , vardas ir pavardė.
11.3. Pirkėjas suteikia Pardavėjui sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai pagal paslaugų sutartį.
11.4. Pirkėjas sutinka, kad privalo pateikti teisingus ir tikslius asmens duomenis ir nedelsdamas informuoti Pardavėją apie visus jų pasikeitimus.
11.5. Duomenys bus tvarkomi neribotą laiką. Asmens duomenys tvarkomi elektroniniu būdu, automatizuotu būdu, arba spausdinta forma neautomatizuotu būdu.
11.6. Pirkėjas patvirtina, kad jo pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir kad jis buvo informuotas, kad asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Pirkėjas patvirtina, kad jam buvo pranešta, kad jis gali atšaukti savo sutikimą, kai Pardavėjas tvarko jo asmens duomenis, pateikdamas raštišką pranešimą teikėjo adresu.
11.7. Jei pirkėjas mano, kad Pardavėjas ar duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis tokiu būdu, kuris prieštarauja Pirkėjo asmeniniai apsaugai, arba pažeidžia įstatymus, ypač jei asmens duomenys yra netikslus dėl jų tvarkymo pobūdžio, Pirkėjas gali:
paprašykite Pardavėjo ar duomenų tvarkytojo paaiškinimo,
paprašykite Pardavėjo ar duomenų tvarkytojo ištaisyti situaciją. Visų pirma tai gali apimti asmens duomenų blokavimą, pakeitimą, papildymą ar sunaikinimą. Jei Pirkėjo prašymas pagal ankstesnį punktą laikomas pagrįstu, Pardavėjas ar duomenų tvarkytojas nedelsdamas pašalina trūkumą. Jei Pardavėjas ar tvarkytojas nevykdo prašymo, Pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į asmens duomenų apsaugos tarnybą. Ši nuostata nepažeidžia Pirkėjo teisės tiesiogiai susisiekti su asmens duomenų apsaugos tarnyba, atsižvelgiant į tai.
11.8. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas siųstų informaciją ir komercinius pranešimus, susijusius su Pardavėjo paslaugomis ar verslu, Pirkėjo adresu.

Meniu