Zwroty (reklamacja) i wymiana.

1.1. Zwrot towaru jest dokonywany zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 738  w/s Handlu Detalicznego zatwierdzonego przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 22 lipca 2014 r. (Žin., 2014, Nr. 2014-10565).
1.2 We wszystkich przypadkach pieniądze za zwrócony towar przelewane wyłącznie na konto bankowe płatnika.
1.3. Kupujący jest uprawniony do zwrotu Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru, informując o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres support@purpose.fashion.
1.4. Kupujący dokonuje zwrotu lub wymiany towaru za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej/poczty na własny koszt.

1.5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną metką, musi znajdować się w takim samym zestawie, w jakim go otrzymał Kupujący;

1.6. W przypadku zamiaru zwrotu Towaru zakupionego w ramach zestawu z oferty promocyjnej, zwracana jest ceny kwoty stanowiącej kwotę rabatu.

1.7. Zamówienia indywidualne (towary, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta) nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Menu